Izglītības un konsultāciju atbalsta tīkla veidošana sociālās atstumtības riska grupām Valmieras rajonā | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Izglītības un konsultāciju atbalsta tīkla veidošana sociālās atstumtības riska grupām Valmieras rajonā

Projekts "Izglītības un konsultāciju atbalsta tīkla veidošana sociālās atstumtības riska grupām Valmieras rajonā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai un pilotgrupu apmacība" tiek īstenots Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2007. gada 2. janvārim līdz 2008. gada 30. jūnijam.

Projekta mērķi ir:

  • Veicināt starpsektoru sadarbību un radīt priekšnosacījumus uz informāciju tehnoloģijām balstīta apmācību un konsultāciju tīkla izveidei Valmieras rajonā;
  • Sagatavot konsultantus – koordinatorus sistemātiskas konsultēšanas un apmācību nodrošināšanai sociāli atstumto iedzīvotāju grupām 20 Valmieras rajona pagastos;
  • Izveidot mobilo datorklasi dažādu iedzīvotāju grupu apmācībai tuvāk dzīvesvietai;
  • Izstrādāt un aprobēt konsultēšanas un apmācību programmu Valmieras rajona sociāli atstumtajiem iedzīvotājiem un sagatavot mācību materiālu komplektus regulāras apmācības vajadzībām.

Projekta ietvaros tiks radīti priekšnosacījumi uz informāciju tehnoloģijām balstīta apmācību un konsultāciju tīkla izveidei Valmieras rajonā, sagatavojot un apmācot konsultantus–koordinatorus sistemātiskas konsultēšanas un apmācību nodrošināšanai sociāli atstumto iedzīvotāju grupām 20 Valmieras rajona pagastos, izveidojot mobilo datorklasi dažādu iedzīvotāju grupu apmācībai tuvāk dzīvesvietai, un izstrādājot un aprobējot konsultēšanas un apmācību programmu Valmieras rajona sociāli atstumtajiem iedzīvotājiem un sagatavojot mācību materiālu komplektus regulāras apmācības vajadzībām.

80% no projekta finansē Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda un 20% Latvijas valsts.

Projekta kontaktpersona:
Gundega Matveja
tālr: 42 07227, 28374150
e-pasts: gundega.matveja@va.lv

 

Informācija par ESF

        


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016