Innovatīvas pieejas studentu karjeras atbalstam Vidzemes Augstskolā | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Innovatīvas pieejas studentu karjeras atbalstam Vidzemes Augstskolā

Inovācijas karjeras atbalstam” (IKA) ir Leonardo da Vinci programmas atbalstīts projekts. 

Projektu paredzēts realizēt no 2010.gada jūnijam līdz 2011.gada janvārim.

Projektā "Inovatīvas pieejas studentu karjeras atbalstam Vidzemes Augstskolā"  tiks  pētītas inovatīvākās, labākās prakses un pieredzes, metodes, resursi un kompetences studentu karjeras atbalsta sistēmas veidošanā un nodrošināšanā, iespējas un prakses  karjeras izglītības integrācijai studiju programmās, studentu individuālās attīstības programmu izveidošana, studiju programmu pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām, sadarbība un atgriezeniskās saites veidošana ar darba devējiem.

Projekts tiks īstenots, apvienojot dažāda līmeņa dalībniekus, tādējādi veicinot vienotību starp Karjeras izglītības un atbalsta procesu stratēģisko plānošanu un ieviešanu augstskolas un realizēšanu organizāciju un speciālistu līmenī, akcentējot sadarbības un kvalitātes jautājumus. Tiks veidota administratīvā un akadēmiskā personāla komanda, kuras uzdevums būs izpētīt inovācijas studentu karjeras atbalsta sistēmās un iespējamos ieviešanas veidus un mehānismu Vidzemes Augstskolā. Lai īstenotu projekta mērķus, pieredzes apmaiņā uz Slovēniju un Norvēģiju dosies ViA  vadības izvēlēti struktūrvienību speciālisti.

Kontaktiem:

Vidzemes Augstskolas Investīciju un Finanšu departaments

Cēsu 4, Valmiera
Tālr. 64207225

Projekta vadītāja:
Agnese Karaseva
Tālr. 26603344

Agnese.karaseva@va.lv

   

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016