Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju loma politiskajā komunikācijā | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju loma politiskajā komunikācijā

Pētniecības projekts

"Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju loma politiskajā komunikācijā"

Projekta mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir apzināt interneta politiskās komunikācijas sekas politisko organizāciju darbībā.
Projekta mērķi ir:

1.      Veikt pētījumu par interneta komunikācijas ietekmi uz Latvijas politisko organizāciju darbību.
2.      Sagatavot publikāciju zinātniskam rakstu krājumam par interneta informēšanas un līdzdalību iespēju izmantošanu politiskajā komunikācijā Latvijā un publicēt rakstu kādā no vietējiem vai starptautiskajiem zinātniskajiem izdevumiem.
3.      Komandējuma ietvaros ziņot par pētījuma rezultātiem starptautiskā konferencē.
4.      Papildināt Vidzemes Augstskolas bibliotēku ar akadēmiskajiem informācijas resursiem interneta komunikācijas un e-pārvaldības jomā. 

Ideja

Līdz ar strauju informācijas un komunikāciju tehnoloģiju t.sk. interneta izplatību, pieaug arī šo tehnoloģiju izmantošana politiskajā komunikācijā. Politiskās organizācijas savā darbībā izmanto tehnoloģiju ātruma, datu bāžu, interaktivitātes un multimediju potenciālus. Arī interneta izmantošanai politiskajās kampaņās ir vairākas priekšrocības. Tomēr interneta izmantošana politiskajā komunikācijā ir saistīta ar būtiskām izmaiņām sabiedriskās domas veidošanas, interešu mediācijas un organizācijas procesos, tāpēc interneta komunikācijas ietekme uz politiskajām institūcijām var būt atšķirīga un saistīta konkrētās politiskās organizācijas kampaņas mērķiem. 

Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas paver jaunas iespējas attiecību veidošanā starp vēlētājiem un politiķiem. Tās rada telpu jauna veida elektroniskās demokrātijas modelim. Latvijā ir svarīgi apzināt pašreizējās tendences interneta politiskās komunikācijas jomā. Līdz šim Latvijā nav veikti pētījumi par interneta komunikācijas ietekmi uz politisko organizāciju darbību, līdz ar to svarīgi ir apzināt teorētisko bāzi un izvirzīt analītiskas kategorijas, kuras var lietot politiskās komunikācijas pētījumos.    

Finansējums

LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2007. g. zinātnes grants zinātniskas infrastruktūras nodrošināšanai un attīstībai augstskolās politikas zinātnes nozarē. Ls 11,728.50. No 2007. 1. maija līdz 2007. g. 31. decembrim. 

Kontaktinformācija

Visvaldis Valtenbergs, politoloģijas nodaļas lektors
visvaldis.valtenbergs@va.lv

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016