Galvenie indikatori teritoriālajai kohēzijai un telpiskajai plānošanai/ KITCASP | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Galvenie indikatori teritoriālajai kohēzijai un telpiskajai plānošanai/ KITCASP

 

 

Projekta veids: ESPON 2013 programma

Īstenošanas laiks: 08.02.2012. - 31.07.2013.

Projekta kopējais budžets: 359 921,00 EUR

Mērķis: Pārskatīt projektā iesaistīto valstu valsts pārvaldes iestāžu telpisko datu izmantošanas iespējas, noteikt teritoriālās kohēzijas, ekonomiskās konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības galvenos indikatorus, lai izstrādātu vadlīnijas un ieteikumus iesaistītajām pusēm.

Galvenās aktivitātes:

  • Pārskatīt projektā iesaistīto valstu valsts pārvaldes iestāžu telpisko datu izmantošanas iespējas. Noskaidrot nepilnības, nesakritības vai ierobežojumus datu pieejamībā;
  • Novērtēt, cik lielā mērā ESPON dati tiek izmantoti valstu telpiskās plānošanas un teritoriālās attīstības politikās;
  • Izstrādāt pamatnostādnes ESPON datu izmantošanai teritoriālās politikas izveidē valsts līmenī;
  • Noteikt teritoriālās kohēzijas, ekonomiskās konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības galvenos indikatorus, lai vērstu uzmanību uz teritoriju plānošanu nacionālajā līmenī balstoties uz pieejamajiem ESPON pētījumiem un datiem;
  • Noskaidrot, kā stiprināt un uzlabot teritoriālās analīzes kapacitāti nacionālajā līmenī;
  • Izvērtēt, kā valstu analītiskā pieredze un zināšanas varētu bagātināt ES Teritoriālās attīstības programmu un ietekmēt ESPON pētījumus nākotnē.

Sadarbības partneri:

  • Vadošais partneris: Īrijas Nacionālā universitāte Meinūsā, Īrija
  • Londonas Dienvidkrasta universitāte, Apvienotā Karaliste
  • Katalonijas Tehniskā universitāte, Spānija
  • Akureiri Universitāte, Islande

Studiju virzieni: Politoloģija

Sīkāka informācija: http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/kitcasp.html

Kontakinformācija:                  

Projekta vadītājs ViA: Visvaldis Valtenbergs

E-pasts: visvaldis.valtenbergs@va.lv

Tel: +371 26182299

ViA iesaistītais personāls: Asoc. Prof. Agita Līviņa


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016