Finanšu, budžeta un stratēģijas komisija | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Finanšu, budžeta un stratēģijas komisija

Finanšu, budžeta un stratēģijas komisijas vadītājs: Dr.chem., lekt. Valdis Zaķis.

Finanšu, budžeta un stratēģijas komisijas vadītāja vietnieks: Mg.paed., lekt. Valdis Vīksna.

 

Komisijas sastāvs:

1. Mg.oec., lekt. Aigars Andersons, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

2. Mg.math.ing., Mg.iur., lekt. Ojārs Bāliņš, Inženierzinātņu fakultāte.

3. Dr.sc.ing., doc. Arnis Cīrulis, Inženierzinātņu fakultāte.

4. Mg.sc.soc., lekt. Inese Ebele, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

5. Mg.sc.soc., lekt. Ilze Grīnfelde, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

6. Dr.oec., asoc.prof. Sarmīte Rozentāle, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

7. Mg.paed., lekt. Valdis Vīksna, Inženierzinātņu fakultāte.

8. Dr.chem., lekt. Valdis Zaķis, Inženierzinātņu fakultāte.

9. Mg.oec. Ginta Sēne , galvenā finansiste - Finanšu grupas vadītāja.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017