Erasmus+ | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Erasmus+

2014.gadā sāk darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+”.

Erasmus programmas atlbasta virzieni

  • Personu mobilitātes mācību nolūkos;
  • Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa;
  • Atbalsts politikas reformām.

Turpinot Mūžizgltības programmas Erasmus labās tradīcijas, Vidzemes Augstskola arī jaunajā programmā aktīvi nodrošinās:

  1. studentu apmaiņa - studijas ārvalstu augstskolās un prakses uzņēmumos; viesstudentu uzņemšana ViA
  2. mācībspēku apmaiņa - lekciju lasīšana ārvalstu augstskolā un ārvalstu vieslektoru uzņemšana ViA;
  3. vispārējā personāla apmaiņa - pieredzes apmaiņa ārvalstu augstskolā vai uzņēmumā.

Vidzemes Augstskola ir saņēmusi Erasmus Augstākās izglītības hartu 2014.–2020. gadam, kas nosaka ViA dalību Erasmus+ programmā, nodrošinot ārvalstu studiju un prakšu mobilitāti. Studiju mobilitāte tiek nodrošināta, slēdzot sadarbības līgumus ar partneraugstskolām.

Erasmus+ dalībvalstis:

  • ES valstis
  • EEZ valstis
  • Maķedonija, Šveice, Turcija

Vairāk par programmu

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016