Elektroniskie katalogi | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Elektroniskie katalogi

Lai atvērtu elektronisko katalogu, klikšķiniet uz aktīvās saites!

Vidzemes Augstskolas un Valmieras bibliotēku elektroniskais kopkatalogs.  Iespēja skatīt savu bibliotēkas kontu internetā, kā arī rezervēt vajadzīgās grāmatas! Lietotājvārdu un paroli jautāt bibliotēkā!

Tagad pieejama arī mobilā versija. Ievadot meklētājā adresi valmiera.biblioteka.lv/Alise mobilās ierīces uzreiz atpazīst mobilo versiju, bet ja tas nenotiek, apakšējā labajā stūrī jāuzklikšķina uz mobile version.

Elektroniskais kopkatalogs sastāv no četrām daļām:

- Iespieddarbu un citu dokumentu elektroniskais kopkatalogs (informācija par Vidzemes Augstskolas bibliotēkas, Valmieras bibliotēkas un 48 citu Valmieras un novadu bibliotēku krājumiem)

ViA Studentu darbu datubāze

ViA Studentu darbu datubāzē iekļauti labākie studentu darbi - kas guvuši vērtējumu 7 un vairāk balles. Datubāzē pieejami gada projektu, kvalifikācijas, maģistra un bakalauru darbu apraksti. No 2012. gada pieejami darbu pilnie teksti Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes bakalaura un maģistra darbiem. Pilno tekstu ievietošana ir saskaņota ar darbu autoriem.

No 2013. gada pieejami arī Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes labāko gada projektu pilnie teksti.

Pašlaik pieejami visu studiju virzienu labāko studentu darbu apraksti, savukārt pilnie teksti (ar autoru atļauju) pieejami tikai šādu studiju virzienu darbiem: Tūrisms un atpūta, Biznesa vadība, Informācijas tehnoloģijas, Inženierzinātnes, Mehatronika un būvniecība.

 - ViA Docētāju darbu datubāze

2016. gada aprīlī sākts darbs pie ViA docētāju darbu datu bāzes. Datu bāzē iekļauti mācībspēku publikāciju analītiskie apraksti (monogrāfijas, rediģētas un sastādītas grāmatas, pētījumi, konferenču materiāli u.c.). Ja šie darbi ir pieejami internetā, aprakstos tiek ievietotas saites uz pilnajiem tekstiem. Pašlaik datu bāzē pieejami 86 ieraksti, to skaits pastāvigi tiek papildināts.

- Novadpētniecības datu bāze, kuras saturu veido laikraksta "Liesma" analītiskie ieraksti (1998.g.- pašlaik.)

 

Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku virtuālais kopkatalogs - informācija par Banku augstskolas, Biznesa augstskolas "Turība", Daugavpils Universitātes, Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkas, Liepājas Universitātes, Nacionālās Aizsardzības akadēmijas, Patentu tehniskās bibliotēkas, Rēzeknes augstskolas, Saeimas bibliotēkas, Valmieras bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas, Ventspils reģiona bibliotēku krājumiem.

Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs - informācija par Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēkas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēkas, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēkas, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkas,Latvijas Kultūras koledžas bibliotēkas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēkas, Latvijas Universitātes bibliotēkas, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēkas, Rīgas Stradiņa Universitātes bibliotēkas, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas krājumiem (gan kopkatalogā, gan arī atsevišķu bibliotēku elektroniskā kataloga daļas).

Vairāk informācijas par katras kopkataloga dalībbibliotēkas piedāvāto saturu lasiet šeit.

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāze (ziņas par rakstiem periodikā)


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016