Eiropas Ekonomiskās zonās un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta aktivitāte "Stipendijas" | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Eiropas Ekonomiskās zonās un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta aktivitāte "Stipendijas"

 

PROJEKTA ZIŅAS

Projekta nosaukums:  “Mobility scholarships for academic staff and students to expand understanding about the digital media audiences”

Projekta vispārīgais mērķis: Personāla un studentu mobilitātes veicināšana starp partneraugstskolām, internacionalizācija, pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese un sadarbības stiprināšana nākotnes kopīgajiem projektiem un pētījumiem.

Projekta konkrētais mērķis: Stiprināt sadarbību starp Latviju un Norvēģiju  caur pētījumu “Phenomens of the contemporary mediated environment: propaganda, youth audience and media effects” – stiprināt akadēmisko kapacitāti, veicināt jauna studiju moduļa veidošanu, veicināt studentu mobilitāti.

Projekta mērķgrupa: Vidzemes Augstskolas studenti, akadēmiskais personāls, sadarbības partneri reģionālā un nacionālā līmenī

Projekta vadošais partneris: Vidzemes Augstskola

Sadarbības partneris: NLA University College Gimlekollen School of Journalism and Communication

Projekta ieviešanas laiks: 01/01/2016 - 31/01/2017

Projekta budžets: 18 4040 EUR

Projekta finansējums: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments (NFI) – 100%

Vairāk par programmu, kuras ietvaros tiek realizēts šis projekts.

Projekta ietvaros īstenotās mobilitātes:

ViA studente Anna Bērziņa: Pēc pieredzes uz Norvēģiju, 21.03.2016.

Tiek aizsākta sadarbība starptautiskam pētījumam par bēgļu tematiku medijos, 07.04.2016.

Vidzemes Augstskolas Komunikācijas un mediju studiju virziena docētāji viesojās Norvēģijas pilsētā Kristiansandā, 18.05.2016.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017