ViA docētāju vieslekcijas | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

ViA docētāju vieslekcijas

Vidzemes Augstskolas docētāju vieslekcijas vidusskolās

Turpinot pagājušajā gadā aizsākto programmu, Vidzemes Augstskola piedāvā bezmaksas iespēju vidusskolām papildināt mācību saturu ar ViA mācībspēku vieslekcijām.

Lekcijas iespējams organizēt gan kā atsevišķas nodarbības interesentiem par kādu noteiktu tēmu, gan integrēt lekcijas mācību stundu saturā. Vidzemes Augstskolas pasniedzēji piedāvā lekciju tematiku, kas aptver dažādas jomas- ekonomiku, literatūru, ģeogrāfiju utt.

Ja ViA piedāvājums Jums ir saistošs, lūdzu, izvēlieties Jums interesējošās lekcijas no piedāvātā saraksta, un mēs palīdzēsim noorganizēt vieslekciju Jūsu skolā!

Kontaktiem: E-pasts: liene.bema@va.lv

Lektors

Lekcijas temats

Lekcijas ilgums

Nepieciešamie papildlīdzekļi lekcijas norisei

Maira Leščevica

(Sabiedrības zinātņu fakultātes asociētā profesore)

1. Uzņēmējs, uzņēmējspējas, bizness

1 mācību stunda

Projektors, dators (vēlams interneta pieslēgums), A2 lapas un rakstāmie, baltā tāfele

 

 

2. Biznesa ideju ģenerēšana, novērtēšana.

3. Jauna produkta/ pakalpojuma radīšana.

4. Esošo produktu/ pakalpojumu izmaiņas

5. Klients/ pircējs/ patērētājs

6. Bizness un ētika

7. Iespējams izvēlēties arī citas tēmas par uzņēmējdarbību un biznesa vadību, atbilstoši skolas vajadzībām

Vija Melbārde

(Studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana" direktore, Sabiedrības zinātņu fakultātes lektore)

1. Latvijas ekonomikas aktuālas problēmas

1 mācību stunda (Iespējama arī ilgāka lekcija)

Dators, projektors

2. Ekonomikas cikliskās attīstības problēmas (teorijas, pasaules un Latvijas ekonomikas piemēri)

3. Ekonomiskās krīzes (teorijas, vēsture, piemēri, mācības)

Kaspars Osis

(Inženierzinātņu fakultātes docents)

Personīgo zināšanu pārvaldība un modernās tehnoloģijas

1,5-2 stundas

Projektors, dators

Agnese Karaseva

(Studiju virziena "Informācijas un komunikācijas zinātnes" direktore, Sabiedrības zinātņu fakultātes lektore)

Žurnālistika kā profesija

1 mācību stunda

Projektors, dators (vēlams interneta pieslēgums)

Visvaldis Valtenbergs (Sabiedrības zinātņu fakultātes docents)

Kas cilvēkus padara laimīgus un ko no tā vajadzētu mācīties politiķiem? Interaktīva vidusskolēniem domāta lekcija ar nelielu uzdevumu. Lekcijā īss pārskats par strauji pieaugošo pētījumu rezultātiem par laimes sociālpsiholoģisko anatomiju un to, kā politikas veidotāji un vēlētāji varētu izkļūt no vairāksolīšanas inflācijas.

1 mācību stunda (Iespējamas 2 mācību stundas interaktīvākam formātam)

Projektors, dators, liela auditorija

Liene Ločmele

(Sabiedrības zinātņu fakultātes lektore)

Starpkultūru komunikācijas treniņš. Praktiska nodarbība, kurā ar spēļu palīdzību tiek mācīts par kultūrdažādību un attīstītas prasmes komunikācijai ar citu kultūru pārstāvjiem.

1,5-2 stundas

Divas telpas, kurās var vienlaicīgi darboties

Vineta Silkāne

(Sabiedrības zinātņu fakultātes docente)

1. Komunikācijas treniņš. Praktiska nodarbība, kurā, izmantojot grupas aktivitātes un spēles, ir iespēja pilnveidot komunikācijas prasmes un veicināt sadarbību grupā.

1,5 stundas

Telpa, kurā var mainīt izkārtojumu

2. Komunikācijas profesionālie līkloči (Lekcijas formāts)

1 mācību stunda

Dators, projektors

Dāvis Doršs

(Sabiedrības zinātņu fakultātes viesasistents)

1. Storytelling (stastu veidošana)

1-2 stundas

Tāfele

2. 2d animacija (Stop-motion, cut-outs, etc.)

2 anim. Foto/video

3. DokMob (mobila dokumentesana)

kameras, dators

Ilgvars Ābols

(Studiju virziena "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" direktors, lektors, Sabiedrības zinātņu fakultātes lektors)

1. Pasaules tūrisma attīstības tendences

1 mācību stunda (ja nepieciešams, iespējamas variācijas)

Projektors, dators (vēlams interneta pieslēgums)

2. Pasažieru transports

3. Iespēja saskaņot konkrētas interesējošas tēmas saistībā ar tūrismu

4. Praktiski padomi ceļojuma plānošanā, ceļojuma pakalpojumu rezervēšanā, izmantojot internetu. (lekcija skolotājiem)

1,5-2 stundas

Agita Līviņa

(Sabiedrības zinātņu fakultātes asociētā profesore)

1.Nacionālie parki, parki kā lieliska vieta atpūtai, veselīgam dzīves veidam. Galvenais akcents Latvijas un Amerikas parku salīdzinājumā

1 mācību stunda

Projektors, dators (vēlams interneta pieslēgums)

2. Mācību stunda atbilstoši skolas vajadzībām. Stāstījums, kas balstīts uz personīgiem novērojumiem (dzīves veids, būvniecība, saskarsme, daba) par Āfrikas (Gambija, Mauritānija, Maroka, Ēgipte dažus menešus pēc revolūcijas) pieredzi celojot indivuduāli; vai par Ameriku (dzīvojot kopā ar ģimeni 4 mēnešus)

Iveta Druva-Druvaskalne

 (Sabiedrības zinātņu fakultātes lektore)

1. Tūrisma aktualitātes Baltijas jūras reģionā

1 mācību stunda

Projektors, dators (vēlams interneta pieslēgums- īpaši 2.nodarbībai)

2. Kas ir ģeomedības?

3. Ģeotūrisms un tā attīstība

4. Tūrisms polārajos rajonos

Beata Paškevica

(Sabiedrības zinātņu fakultātes viesdocente)

Ēdiena nozīme literatūrā. Par piemēru tiek ņemts darbs- "Mērnieku laiki"

1 vai 2 mācību stundas

Dators, projektors

 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016