Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte

Fakultātes dekāne

Mg.paed., lekt. Vija Melbārde
vija.melbarde[at]va.lv
Tālr.: +371 26603355

Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes docētāju kontaktinformācija

Studiju programmas

Pilna laka studijas

Nepilna laika studijas

Fakultātes dome

          Fakultātes domes priekšsēdētājs: Mg.msc., lekt. Aigars Andersons.
          Fakultātes domes priekšsēdētāja vietniece: Dr.oec., asoc.prof. Maira Leščevica.
          Fakultātes domes sekretāre: Bc.oec. Agnese Špūle.

Fakultātes domes sastāvs:

Mg.paed., lekt. Vija Melbārde;
Dr.oec., asoc.prof. Sarmīte Rozentāle;
Mg.oec., doc. Maira Ore;

Mg.psych., doc. Mārīte Nimroda;
Dr.oec., doc. Ingūna Jurgelāne;
Mg.math., lekt. Zinta Skrastiņa;
Mg.oec., lekt. Jānis Rozenbergs;

Līga Petrova, studiju programmas Biznesa vadība studente.

Paula Engere, studiju programmas Biznesa vadība studente.

 

Lekciju un konsultāciju grafiks.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016