Baltijas apmācības programma | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Baltijas apmācības programma

Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A pārrobežu sadarbības programmas projekts

Baltic Training Programme (Baltijas apmācības programma)

Projekta prezentācija

Projekta vispārējais mērķis – veicināt reģiona ekonomisko attīstību, uzlabojot darbaspēka konkurētspēju.

Tiešie mērķi:

 1. Veicināt profesionālās izglītības un apmācības internacionalizāciju un konkurētspēju;
 2. Veicināt pārrobežu uzņēmējdarbības attīstību;
 3. Izstrādāt un realizēt eksperimentālu pārrobežu mācību un prakses programmu profesionālās izglītības programmu apguvējiem;
 4. Uzlabot profesionālās izglītības iestāžu pedagogu kompetenci;
 5. Veicināt uzņēmēju interesi par profesionālās izglītības iestāžu absolventu nodarbināšanu;
  Izveidot Baltijas profesionālo izglītības iestāžu tīklu turpmākai profesionālo izglītības iestāžu sadarbībai.

Projekta ilgums – 2009. gada oktobris – 2012. gada aprīlis  (31 mēnesis).

Projekta partneri:

 1. Norden asociācija (Stokholma, Zviedrija) – vadošais partneris
 2. Frans Schartau Biznesa institūts (Stokholma, Zviedrija)
 3. Narvas profesionālās izglītības centrs (Igaunija)
 4. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)

Papildu partneri:

 1. Stokholmas amatnieku asociācija (Zviedrija)
 2. Igaunijas Dabas zinātņu universitātes atklātā universitāte, Igaunija
 3. Vidzemes Augstskola, Latvija
 4. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valmieras reģionālā nodaļa, Latvija

Projekta budžets:

Kopējais budžets – 983 905 EUR (691 492 LVL)

Vidzemes plānošanas reģiona budžets – 259 960 EUR (182 701 LVL)

Galvenās aktivitātes:

 1. Eksperimentālā apmācību programma – profesionālās izglītības programmu apguvējiem un viņu projektu idejām tiek atrasts sadarbības partneris – uzņēmums citā valstī. Vispirms apmācāmie piedalās vienas nedēļas sagatavošanas kursos, kam seko trīs nedēļu prakse ārzemju sadarbības uzņēmumos. Projekta laikā tiek organizētas 5 apmācību grupas ar 15 dalībniekiem katrā. Abām pusēm, gan apmācāmajiem, gan uzņēmumiem, tiek piedāvātas konsultācijas, lai atbalstītu kopīgo sadarbības projektu attīstību.
 2. Pasākumi mērķgrupām (6 semināri un konference): profesionālās izglītības piedāvātājiem, uzņēmumiem, politiķiem un valsts ierēdņiem, kas saistīti ar profesionālo izglītību. Semināros tiks apspriestas būtiskas tēmas par profesionālās izglītības internacionalizāciju un pārrobežu uzņēmējdarbību Centrālajā Baltijas jūras reģionā.
 3. Tīkla izveide Baltijas profesionālo izglītības iestāžu turpmākai sadarbībai.

Sīkāka informācija par projektu (arī latviešu valodā) un pieteikuma forma BTP projekta mājas lapā www.baltictrainingprogramme.eu

Newsletter January

Newsletter February

Newsletter March

Newsletter April

Newsletter May

Newsletter August

Newsletter October

Newsletter November

Projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā
Dagnija Ūdre,
tel. 29219477,
e-pasts: dagnija.udre[at]vidzeme.lv

    

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016