Atklātie konkursi | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Atklātie konkursi

Vidzemes Augstskola izsludina atklātu konkursu "Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.4"

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma iesniegšanas kārtību un iepirkuma procedūras norisi atrodama iepirkuma nolikumā un tā pielikumos (skatīt zemāk).

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2014.gada 25.aprīlī.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2014.gada 25.aprīlī.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 27.maijam plkst.13.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums un pielikumi

 

Vidzemes Augstskola izsludina atklātu konkursu "Mēbeļu piegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām".

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību un iepirkuma procedūras norisi atrodama iepirkuma nolikumā un tā pielikumos (skatīt zemāk).

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2014.gada 28.janvārī.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2014.gada 28.janvārī

Piedāvājumus iesniegt Cēsu ielā 4, Valmierā līdz 2014.gada 12.martam plkst.13.30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums ar pielikumiem

Atvēršanas protokols

Uzmanību!

Nolikumā ir precizēts 3.1.1. un 3.1.2.punkti. (skatīt nolikumā zemāk, precizētās vietas iekrāsotas)

Vidzemes Augstskola izsludina atklātu konkursu "Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3".

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību un iepirkumu procedūras norisi atrodama iepirkuma nolikumā un tā pielikumos (skatīt zemāk).

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2014.gada 22.janvārī.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2014.gada 22.janvārī.

Piedāvājumus iesniegt Cēsu ielā 4, Valmierā līdz 2014.gada 12.martam plkst.13.00.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums ar pielikumiem

Jautājumi un atbildes (publicēts 03.03.2014.)

Precizētais nolikums

Atvēršanas protokols

 

 

UZMANĪBU !

Vidzemes Augstskolas iepirkumu komisija 2014.gada 8.janvārī ir pieņēmusi lēmumu par atklāta konkursa "Informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3" procedūras pārtraukšanu.

 

Vidzemes Augstskola izsludina atklātu konkursu"Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībā Nr.3"

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību un iepirkuma procedūras norisi ir atrodama iepirkuma nolikumā un tā pielikumos(skatīt zemāk).

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2013.gada 11.novembrī.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2013.gada 11.novembrī

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 13.janvārim plkst.13:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums ar pielikumiem

Jautājumi un atbildes (publicēts 20.11.2013.)

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016