Atbalsts maģistra studiju programmas „Sociotehnisku sistēmu modelēšana” īstenošanai Vidzemes Augstskolā | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Atbalsts maģistra studiju programmas „Sociotehnisku sistēmu modelēšana” īstenošanai Vidzemes Augstskolā

Vidzemes Augstskola (ViA) uzsāk īstenot projektu “Atbalsts maģistra studiju programmas „Sociotehnisku sistēmu modelēšana” īstenošanai Vidzemes Augstskolā”. Projekts tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” ietvaros, un 85% attiecināmo izmaksu finansē ESF, bet 15 % - Latvijas valsts.
Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu skaita pieaugumu Latvijā informāciju tehnoloģiju jomā, jo Latvijā aizvien pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem komunikācijas un informācijas tehnoloģiju un elektronikas speciālistiem, kuri spēj plānot un radīt, kā arī ieviest ražošanā produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību.
Projekta tiešais mērķis ir sniegt iespēju saņemt mērķstipendiju studijām maģistrantūrā un maģistra grāda ieguvei Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes maģistrantūras programmas „Sociotehnisku sistēmu modelēšana” studentiem.
Projekta rezultātā Latvijā pieaugs augsti kvalificētu inženierzinātnēs izglītotu speciālistu ar starpdisciplinārām zināšanām un prasmēm, kas sekmēs produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu un attīstīšanu.
Mērķstipendijas apmērs ir 300 lati mēnesī. Kopējais mērķstipendijas piešķīrums vienam maģistrantam maģistra studiju programmas apguvei un maģistra grāda ieguvei nepārsniedz 20 mēnešus trīs gadu laikā. Mērķstipendiju var piešķirt tikai vienas maģistra studiju programmas apguvei un viena maģistra grāda ieguvei.
Inženierzinātņu fakultāte katra akadēmiskā gada sākumā izsludina pieteikšanos uz stipendiju, pamatojoties uz ViA Senātā apstiprināto Nolikumu par mērķstipendiju piešķiršanu. Pieteikumus izvērtē ar ViA rektores rīkojumu izveidota mērķstipendiju piešķiršanas komisija, kurā darbojas ViA IF domes deleģēts pārstāvis, ViA akadēmiskais prorektors un ViA Studentu apvienības deleģēts pārstāvis. Ar stipendiātiem tiek slēgti līgumi par stipendijas piešķiršanu, tai skaitā nosakot studenta pienākumus un atbildību stipendijas saņemšanas laikā.

Kopējais projekta budžets: LVL 69 600. Projekts Vidzemes Augstskolā tiks īstenots līdz 2013.gada 30.jūnijam.

Kontaktpersona projekta īstenošanas jautājumos:
Inženierzinātņu fakultātes vecākā speciāliste Maija Sedleniece
Tālr. 64250840, e-pasts: maija.sedleniece@va.lv

Sākas pieteikšanās mērķstipendijai (13.09.2011)

Pieteikšanās SSM mērķstipendijai (18.08.2010)

Piešķirtas stipendijas inženierzinātņu studentiem (06.10.2009)

Pieteikšanās uz mērķstipendijām inženierzinātņu studentiem (11.01.2010)

SSM studentu atbalsta mērķstipendija (23.02.2010)

 

  

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016