Akadēmiskā šķīrējtiesa | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Akadēmiskā šķīrējtiesa

Akadēmiskā šķīrējtiesa ir ViA institūcija, kas izveidota strīdu izskatīšanai starp ViA amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumu izskatīšanai par ViA Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem. Akadēmiskā šķīrējtiesa sastāv no 3 locekļiem, no kuriem 2, aizklāti balsojot, ievēl Satversmes sapulce no akadēmiskajos amatos ievēlētā akadēmiskā personāla vidus, un 1 ievēl studējošo pašpārvalde no pilna laika studējošo vidus.

Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvs

Akadēmiskā personāla pārstāvji:

1. Mg.math.ing., Mg.iur., lekt. Ojārs Bāliņš, Inženierzinātņu fakultāte.

2. Mg.sc.soc., lekt. Dace Jansone, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

Studējošo pārstāvis Akadēmiskajā šķīrējtiesā:

3. Paula Pelčere, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

Vidzemes Augstskolas akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016