Abonētās tiešsaistes datu bāzes | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Abonētās tiešsaistes datu bāzes

Valmieras bibliotēkas abonētās datu bāzes 

Britannica Online Library Ediction, LURSOFT laikrakstu bibliotēka, LETONIKA, Nozare.lv, NAIS, LETA

http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/pakalpojumi/bezmaksas-pakalpojumi/datubazes

Vidzemes Augstskolas abonētās datu bāzes

(pieejamas no ViA datoriem vai autorizējoties iekštīklā) Lai atvērtu datu bāzi, klikšķiniet uz logo!

Piekļuves adrese http://www.webofknowledge.com/

Web of Science ir vadošā elektronisko resursu pētniecības platforma, kuru veido Thomson Reuters kompānija. Vienota platforma nodrošina integrētupieeju augstas kvalitātes literatūrai, apvieno sevī informācijas meklēšanu bibliogrāfiskajās (arī citēšanas indeksu) datubāzēs, palīdz atrastjaunākās un nozīmīgākās zinātniskās publikācijas augsta ietekmes faktoražurnālos, konferenču krājumos u. c. kā arī parāda zinātnisko publikācijucitēšanu. Web of Science ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija parvairāk kā 12 000 žurnāliem un 160 000 konferenču zinātniskajiemmateriāliem 250 disciplīnās dabaszinātnēs, sociālajās un humanitārajāszinātnēs.

Web of Science pieejamas datubāzes:

Web of ScienceTM Core Collection (1985-present) - Science Citation Index Expanded (1992-present);

Social Sciences Citation Index (1992-present);

Conference Proceedings Citation Index - Science (1990-present); Conference

Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (1990-present);

Book Citation Index– Science (2005-present); Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present).

Journal Citation Reports piedāvā iespēju sistemātiski un objektīvi novērtēt zinātnisko žurnālu nozīmi un ietekmi pasaules zinātnes vides kontekstā (pieejami žurnāla nozīmīguma rādītāji Impact Factor, Eigenfactor).

Bibliogrāfiskā, pilntekstu un citējamības datubāze SCOPUS

SCOPUS ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur gandrīz 20 000 žurnālus no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 miljonus konferenču materiālus. Scopus pieejami arī rakstu kopsavilkumi un iespēja lejupielādēt rakstu pilnos tekstus no izdevēju pilnu tekstu datubāzēm, piemēram, ScienceDirect, SAGE Journals Online un citām. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami ViA abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā.  Datubāze pieejama no visiem ViA datoriem un iekštīklā.

Datubāzē iespējams izvēlēties meklēšanu pēc atslēgas vārdiem, autora, iestādes nosaukuma un citiem kritērijiem, uzrādīts žurnālu un rakstu citējamības indekss, kā arī iespējams veikt žurnālu vizuālo analīzi.

Datubāze Scopus ViA akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina vienotu piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, kas ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

SCOPUS lietošanas pamācība (angļu val.) pieejama 
http://www.info.sciverse.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/pdf/00000_Scopus_User_Guide_General_4WEB08.pdf

Video pamācības atrodamas šajās saitēs:

1) http://trainingdesk.elsevier.com/videos/getting-started-with-scopus - ievads

2) http://trainingdesk.elsevier.com/videos/sciverse-scopus-document-search - pamācība dokumentu meklēšanā

3) http://trainingdesk.elsevier.com/videos/how-to-calculate-the-h-index - kā aprēķināt h - indeksu

ScienceDirect  www.sciencedirect.com - pilnteksta zinātnisko žurnālu datubāze. Pieejama no visiem ViA datoriem 2013.gadā.

Freedom collection iekļauto žurnālu nosaukumu saraksts http://www.info.sciverse.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm

Meklēšanas un izguves pamācība

Science direct-> SEARCH->  atslēgvārdi + SOURCE : subscribed sources -> /search/

Atlasītos rakstus iespējams skatīt/izdrukāt/saglabāt. Lai saglabātu, jāuzklikšķina uz .pdf faila ar labo peles taustiņu un jāizvēlas /save .... /

 

 

EBSCO - pilntekstu datu bāze (angļu valodā).

EBSCOHOST WEB ietver sekojošas datu bāzes:

European Views of the Americas ir vērtīga bibliogrāfijas datu bāze par Amerikai veltītiem izdevumiem Eiropā laika posmā no1493.-1750. gada. Šis hronoloģiskais ceļvedis tapis sadarbībā ar John Carter Brown bibliotēku. Datu bāzē ir vairāk nekā 32000 ierakstu un plašs hronoloģisks pārskats par Eiropā printētajiem izdevumiem par Ameriku līdz 1750.gadam. Tas ir apjomīgs vēsturisks laikmeta pārskats ar ļoti plašu tematisko aptvērumu, tajā atrodami izdevumu apraksti par Amerikas pamatiedzīvotājiem, dabas katastrofām, slimību uzliesmojumiem, verdzību un citiem interesantiem tematiem. Liela daļa ierakstu iegūti, izmantojot John Carter Brown bibliotēkas krājumus, tā ir dibināta 1846. gadā un ir galvenā reto grāmatu un materiālu krātuve vēstures padziļinātai izpētei humanitārajās zinātnēs. 

Academic Search Premier - multidisciplināra datu bāze. 4500+ žurnāli, vairāk kā 100 žurnāliem pieejami arhīva faili līdz 1975.gadam.

MasterFILE PRemier - daudzdisciplīnu datu bāze. 1730+ vispārējo uzziņu publikācijas ar pilntekstiem līdz 1975.gadam. Ap 500 pilnteksta uzziņu grāmatas, 84 774 biogrāfijas, 100 554 pirmavota dokumenti; attēlu kolekcija ar 235 186 fotogrāfijām, kartēm un karogiem. Datu bāze tiek atjaunota katru dienu.

Newspaper Source - laikrakstu datu bāze. 25 ASV un starptautisko laikrakstu pilni teksti. Pilnteksta televīzijas un radio ziņu transkripcijas, atlkasīti pilntekti 260+ ASV reģionālajiem laikrakstiem. Datu bāze tiek atjaunota katru dienu.

Regional Business News - reģionālo biznesa publikāciju pilnteksti. 75 biznesa žurnāli, laikraksti un karstās ziņas no visiem ASV lauku un pilsētu reģioniem. Informācija tiek atjaunota katru dienu.

ERIC - Izglītības resursu informācijas centrs. 2200+ īsi izklāsti, citāti, un izvilkumi no vairāk kā 1 000 izglītības un ar izglītību saistītiem žurnāliem.

Citas datu bāzes: Clinical Pharmacology, Health Source (Consumer edition), Health Source (Nursing/Academic Edition), MEDLINE, Library, Information Science & Technology Abstracts

 

 

EIROPA.LV- palīgs tūrisma profesionāļiem (nozares ziņas, ziņu arhīvs, vēstkopas u.c. profesionālā informācija)
Laikraksts The Baltic Times (angļu val.)

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016