6. Studentu pētniecisko darbu konference | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

6. Studentu pētniecisko darbu konference

 

31.oktobrī, plkst. 10:00, Vidzemes Augstskolas konferenču zālē Cēsu ielā 4 notiks Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konference. Konferenci atklās akadēmiskā un zinātņu prorektore, Dr.oec. Sarmīte Rozentāle.

Konferences mērķis ir veicināt studējošo iesaistīšanos pētniecības procesā, sekmēt studentu profesionālo izaugsmi un gūtu nenoliedzami vērtīgu pieredzi.

Dalībai ir pieteikti 48 pētnieciskie darbi gan no Vidzemes Augstskolas, gan arī no Latvijas Universitātes, Alberta Koledžas un Akureiri Universitātes Īslandē, kas sola daudzpusīgas prezentācijas, kuras klausīties aicināts ikviens interesents.

Konferences dalībnieki ir aicināti piedalīties plakātu konkursā. Tā ir iespēja paust savu ideju par savu pētnieciskā darba tēmu radošā veidā. Plakāti būs apskatāmi Vidzemes Augstskolas vestibilos laikā no 31.oktobra līdz 30.novembrim.

Konferences darbs tiks organizēts trīs sekcijās, pieteiktos darbus grupējot pēc vienotas  tematikas: 
1. Bizness un tūrisms: aktualitātes un lokālie risinājumi;
2. Komunikācija un IT risinājumi;
3. Pārvaldība: risinājumus meklējot.

Papildus aktualitāte Biznesa un tūrisma sekcijai ir saistīta ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera pētniecību. 
Pl. 14:30 notiks apspriešana par tēmu "Zinātne un lietišķā pētniecība Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera konkurētspējas veicināšanai. Resursu un iespēju demonstrēšana, perspektīvo, nepieciešamo pētījumu apspriešana".

Konferences dienaskārtība šeit

"Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-26-8 (izdevums mīkstajos vākos)

Elektroniski pieejams šeit (ISBN 978-9984-633-29-9).

Kontaktinformācija:
Baiba Auniņa
Sekretāre-lietvede
baiba.aunina@va.lv
tel: 25416191


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016