Agita Līviņa
Dr.oec.
Profesore
HESPI direktore, vadošā pētniece

agita.livina[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Agita Šmitiņa
Dr.sc.administr.
Docente

agita.smitina[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Agnese Dāvidsone
Dr.phil. (PhD)
Komunikācijas un mediju studiju virziena direktore
Pārvaldības studiju virziena direktore
Lektore
HESPI pētniece

agnese.davidsone[at]va.lv

26603344

 

AGRITA ŠOMASE
Bc.iur.
JURISTE-PERSONĀLA SPECIĀLISTE

agrita.somase[at]va.lv

26186555

Aigars Andersons
Mg.oec., Mg.sc.comp.
Fakultātes dekāns
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

aigars.andersons[at]va.lv

28233997

 

Aija Cunska
Dr.math.
Lektore

aija.cunska[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Alvis Sokolovs
Dr.sc.ing.
Lektors

alvis.sokolovs[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Alvis Sokolovs
Dr.sc.ing.
Lektors

alvis.sokolovs[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

papildus informācija

papildus informācija

papildus informācija

papildus informācija

Andris Klepers
Dr.geogr.
Docents
HESPI pētnieks

andris.klepers[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Anita Lutere
Mg.paed.
Lektore

anita.lutere[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Anna Broka
Mg.sc.pol.
HESPI Zinātniskā asistente
ZTC projekta zinātniskā asistente

anna.broka[at]va.lv

27222201

Anta Bukava
Bibliotekāre

anta.bukava[at]va.lv

64207226, 26664430

Armands Aivo Astukevičs
mūžizglītības koordinators

armandsaivo.astukevics[at]va.lv

64207227, 22045166

Arnis Cīrulis
Dr.sc.ing.
IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORA VIETNIEKS STUD. PROGR. „VIRTUĀLĀS REALITĀTES UN MOBILĀS TEHNOLOĢIJAS”, ASOCIĒTAIS PROFESORS

arnis.cirulis[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Atis Kapenieks
Dr.phys.
Akadēmiskais un zinātņu prorektors

atis.kapenieks[at]va.lv

25416191

Baiba Pāvule-Malnača
Mg.philol.
Lektore

baiba.pavule[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Beata Paškevica
Dr.phil.
HESPI pētniece

beata.paskevica[at]va.lv

29456089

Dace Krutova
Studiju programmas "Koka ēku celtniecība un ekobūves" direktore, lektore

dace.krutova[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Daina Ķīkule
Komunikācijas un mediju studiju virziena, Pārvaldības studiju virziena un Biznesa studiju virziena speciāliste

daina.kikule[at]va.lv

26182299

Daina Leja
Mg.sc.comp.
Studiju informācijas sistēmas vadītāja

daina.leja[at]va.lv

64250853, 26182255

Dainis Gelbergs
Mg.sc.ing.
Lektors

dainis.gelbergs[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Edgars Jānis Plēģeris
Datorspeciālists

edgarsjanis.plegeris[at]va.lv

Elīna Baranovska 
Mg.sc.tqm.
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja (ilgstošā prombūtnē)

elina.baranovska[at]va.lv

Elīna miezīte
Bc.sc.soc.
Mārketinga projektu vaditāja

elina.miezite[at]va.lv

28337792

Elīna Sokolova Luca
Bc.oec.
Pasākumu organizatore

elina.sokolova@va.lv

20218414

Evija Lubņevska
Mg.philol.
Galvenā lietvede-rektora palīdze

evija.lubnevska[at]va.lv

64250853, 25416191

Evita Lantrāte
Mg.sc.comp.
Bibliotēkas direktore

evita.lantrate[at]va.lv

26664430

Feliciana Rajevska
Dr.sc.pol.
Asociētā profesore
HESPI vadošā pētniece

feliciana.rajevska[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Gatis Blūms
Mg.sc.comp
Vecākais programmētājs

gatis.blums[at]va.lv

26484400

Gatis Krūmiņš
Dr.hist.
Rektors
Docents
HESPI vadošais pētnieks

gatis.krumins[at]va.lv

25416191

 

Ginta Majore
Dr.sc.ing.
IF FAKULTĀTES DEKĀNE, INŽENIERZINĀTŅU UN IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORE, DOCENTE, PĒTNIECE

(ilgstošā prombūtnē)

ginta.majore[at]va.lv

Ginta Sēne
Mg.oec.
Galvenā finansiste-Finanšu grupas vadītāja

ginta.sene[at]va.lv

26681800

Ieva Gintere
Dr.art.
Docente
Zinātnisko projektu vadītāja
HESPI pētniece

ieva.gintere@va.lv

29907813

Ieva Zaumane
Mg.sc.soc.
Lektore

ieva.kukule[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Ilgvars Ābols
Mg.geogr.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors, lektors

ilgvars.abols[at]va.lv

29146232

 

Ilona Budule
Mg.sc.soc.
Informācijas sistēmu administratore

ilona.budule[at]va.lv

64207226, 26664430

Iluta Bērziņa
Dr.oec.
HESPI pētniece

iluta.berzina[at]va.lv

Iluta Kalniņa
Mg.soc.
GALVENĀ BIBLIOTEKĀRE

iluta.kalnina[at]va.lv

64207226, 26664430

Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

ilze.grinfelde[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Ilze Mote
INŽENIERZINĀTŅU UN IT STUDIJU VIRZIENA SPECIĀLISTE

ilze.mote[at]va.lv

28301333

Inese Birzniece
Dr.phys.
Lektore
Pētniece

inese.birzniece[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Inese Ebele
Mg.sc.soc., Mg.oec.
Lektore

inese.ebele[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Inese Taurīte
Mg.sc.soc.
Galvenā bibliotekāre

inese.taurite[at]va.lv

29338768

Inga Ādamsone
Administratore

inga.adamsone[at]va.lv

Cēsu iela 4: 64207230, 26603322; Tērbatas iela 10: 25443379

Inga Grāvele
Mg.sc.soc.
Galvenā bibliotekāre

inga.gravele[at]va.lv

64207226, 26664430

Inguna Bobrova
Kopētāja operatore

kopetava[at]va.lv

64207226

Inita Sakne
Mg.sc.soc.
Finanšu un iepirkumu speciāliste

inita.sakne[at]va.lv

26681800

Irēna Liepiņa
Dr.iur.
Docente

irena.liepina@va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Iveta Druva-Druvaskalne
Mg.geogr.
Lektore

iveta.druva[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Iveta Grīnberga
Bc.oec.
Saimniecības pārvaldniece - Saimniecības grupas vadītāja

iveta.grinberga[at]va.lv

26651033

Iveta Putniņa
Mg.paed.
Administratīvā prorektore

iveta.putnina[at]va.lv

64250841, 25416191

IVETA SKRINDA
Mūžizglītības projektu vadītāja

iveta.skrinda[at]va.lv

28374150

Jana Simanovska
Dr.sc.ing.
Pētniece

jana.simanovska[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Jānis Bikše
Mg.oec.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

janis.bikse[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Jānis Buholcs
Dr.sc.comm.
Docents
HESPI pētnieks

janis.buholcs[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Jānis Kalnačs
Dr.art.
Profesors
HESPI pētnieks

janis.kalnacs[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Jānis Kapustāns
Mg.hist.
Lektors

janis.kapustans[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Jānis Kleinbergs
Mg.sc.comp
IT grupas vadītājs

janis.kleinbergs[at]va.lv

29340322

Jānis Rozenbergs
Mg.oec.
Lektors

janis.rozenbergs[at]dome.cesis.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Jānis Rozītis
Ēku pārzinis

janis.rozitis[at]va.lv

29487109

Jānis Šiliņš
Dr.hist.
HESPI pētnieks

janis.silins[at]va.lv

29456089

 

Juris Binde
Dr.oec.
Profesors

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Juris Smaļinskis
Mg.biol.
Lektors
HESPI pētnieks

juris.smalinskis[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Kalvis Zaļaiskalns
Sistēmu un datortīklu administrators

kalvis.zalaiskalns[at]va.lv

28948863

Kaspars Osis
Dr.sc.ing.
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktors
Asociētais profesors

kaspars.osis[at]va.lv

64207227, 28374150

Katrīne Kūkoja
Mg.sc.comp.
Starptautisko studiju speciāliste
Vecākā lietvede
HESPI zinātniskā asistente

katrine.reima[at]va.lv

64250853, 22042022

Krista Petrošina
Administratore

krista.petrosina[at]va.lv

64207230 (Cēsu iela 4)
26603322 (Cēsu iela 4)
25443379 (Tērbatas iela 10)

Kristaps Brigmanis-Briģis
Mg.sc.comp.
Zinātniskais asistents
Laura Fišere
Mg.theol.
Tehnoloģisko projektu vadītāja

laura.fisere[at]va.lv

64207227, 27867788

Liene Leice
Kopētāja operatore

liene.leice[at]va.lv

64207226

Liene Ločmele
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

liene.locmele[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Līga Cvetkova
Mg.philol.
HESPI direktora asistente

liga.cvetkova[at]va.lv

29456089

Līga Zariņa
Bc.oec.
Galvenā grāmatvede

liga.zarina[at]va.lv

26681800

Ligita Kūle
HESPI zinātniskā asistente

ligita.kule[at]va.lv

Ligita Melece
Dr.oec.
Asociētā profesore

ligita.melece[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Linda Veliverronena
Dr.phil. (PhD)
Docente
HESPI pētniece

linda.veliverronena[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Loreta Vītiņa
Bc.sc.pol.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena speciāliste

loreta.vitina[at]va.lv

26182266

Madara Narņicka 
Bc.oec.
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja

madara.narnicka[at]va.lv

20242590

Maija Sedleniece
Mg.sc.comp.
Lektore

maija.sedleniece[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Maira Leščevica
Dr.oec.
Profesore
HESPI pētniece

maira.lescevica[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Maira Ore
Mg.oec.
Lektore

maira.ore[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Mairita Zaķe
Mg.sc.comp.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore

mairita.zake[at]va.lv

27842282, 28301333

Mārīte Nimroda
Mg.psych.
Lektore

marite.nimroda[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Mārtiņš Liberts
Dr.math.
Docents

martins.liberts@va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Mudīte Tumena
Komandante Zvejnieku ielā 13, Ausekļa ielā 25a

mudite.tumena[at]va.lv

26463367

Nauris Metlāns
Mg.sc.comp
Vecākais sistēmu administrators

nauris.metlans[at]va.lv

26052692

Ojārs Balcers
Dr.phys.
pētnieks

ojars.balcers[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Ojārs Bāliņš
Mg.math.ing., Mg.iur.
Fakultātes dekāna p.i., lektors
Darba aizsardzības speciālists

ojars.balins[at]va.lv

64250840, 28301333

Raivo Ēriks Ivanovs
Datorspeciālists

raivo.ivanovs@va.lv

29438104

Salvis Poišs
Laborants

salvis.poiss@va.lv

Sandra Brigsa
Mg.sc.oec.
Lektore

sandra.brigsa[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Santa Eglīte
Kopētāja operatore

(ilgstošā prombūtnē)

kopetava[at]va.lv

64207226

Sarma Cakula
Dr.paed.
Profesore, pētniece

sarma.cakula[at]va.lv

28653777

 

Sarmīte Rozentāle
Dr.oec.
Profesore
HESPI vadošā pētniece

sarmite.rozentale[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Selga Goldmane
Mg.philol.
Lektore

selga.goldmane[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Sintija Deruma
IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORA VIETNIECE STUDIJU PROGRAMMĀ „KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJA”

sintija.deruma[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Solvita Denisa-Liepniece
Dr.sc.comm.
Docente

26182299 (fakultātes kopējais)

Svetlana Tomsone
Bc.sc.pol.
Projektu vadītāja

svetlana.tomsone[at]va.lv

26691977

Tālis Vigo Pumpuriņš
Dr.hist.
Docents

talis.pumpurins[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Tamāra Kalniņa
Komandante Stacijas ielā 22

tamara.kalnina[at]va.lv

26385024

Tatjana Mažāne
Bc.sc.soc.
Starptautisko projektu vadītāja

tatjana.mazane[at]va.lv

64250853, 22042022

Valdis Vīksna
Mg.paed., Mg.ing.
Inženierzinātņu studiju virziena direktora vietnieks, lektors

valdis.viksna[at]va.lv

29423864

 

Valdis Zaķis
Dr.chem.
Docents

valdis.zakis@va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Vera Grāvīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste

vera.gravite[at]va.lv

26182244

Vija Daukšte
Dr.hist.
Asociētā profesore

vija.daukste[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Vija Melbārde
Mg.paed.
Biznesa vadības studiju virziena direktore
Lektore

vija.melbarde[at]va.lv

26603355

 

Vineta Pūce
Bc.oec.
Starptautisko studiju speciāliste (ilgstošā prombūtnē)

vineta.puce[at]va.lv

 

Vineta Silkāne
Mg.psych., Mg.math.
Lektore

vineta.silkane[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Zanda Sietinsone
Administratore

zanda.sietinsone[at]va.lv

Cēsu iela 4: 64207230, 26603322; Tērbatas iela 10: 25443379

Zane Kudure
Mg.man.
Lektore

zane.kudure[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)