Vidzemes Augstskolas studenti radīja unikālas idejas Vidzemes Olimpiskā centra attīstībai

Nedēļas garumā, no 24. līdz 28. oktobrim Vidzemes Augstskolas (ViA) intensīvā kursa “Management simulation” ietvaros teju 90 studenti strādāja pie idejām, kas palīdzētu paplašināt un attīstīt Vidzemes Olimpiskā centra (VOC) darbību.

Studentiem tika dots uzdevums nedēļas garumā strādāt pie inovācijām un idejām, kas palīdzētu Vidzemes Olimpiskajam centram paplašināt darbību, kā arī uzlabot jau esošos pakalpojumus. Vidzemes Augstskolas studenti tika sadalīti komandās, kuras sastāvēja no dažādu kursu un virzienu studējošajiem.

“Šogad studiju kurss "Management Simulation" veica būtisku lēcienu uz augšu satura kvalitātes nodrošināšanas ziņā. Ja iepriekš šī biznesa spēle norisinājās vairāk abstrakti, izmantojot virtuālus uzņēmumus un izdomātus spēles parametrus, tad šoreiz viss notika "pa īstam", jo, sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un, izmantojot Vidzemes Olimpiskā centra sporta bāzes tika strādāts pie pavisam konkrētiem uzdevumiem un to risinājumiem reālos "kaujas" apstākļos,” atklāj studiju kursa “Management Simulation” pasniedzējs Aigars Andersons.

Katra komanda radīja jaunu zīmolu, kā daļu no jau esoša vai jauna VOC pakalpojuma. Katrs students varēja likt lietā savā studiju programmā iegūtās zināšanas. Trešdien, 26. oktobrī jaunizveidotās grupas “Trade Fair” pasākumā prezentēja pirmās radušās idejas ViA pasniedzējiem un VOC pārstāvjiem.  Darba nedēļas noslēgumā, piektdien  28. oktobrī studentu jaunie zīmoli prezentēja gala priekšlikumus. Visām 15 grupām bija unikālas idejas, kā attīstīt un paplašināt Vidzemes Olimpiskā centra darbību. Uzsvars tika likts uz ziemas atpūtu, kā arī uz brīvdienu pakešu izveidošanu, kuras būtu iespējams iegādāties kā vienotu produktu, kas sastāvētu no vairākiem VOC pakalpojumiem.

“Vidzemes Olimpiskā centra sadarbību ar Vidzemes Augstskolu vērtēju kā produktīvu un likumsakarīgu. Likumsakarīgu tāpēc, ka VOC un ViA ir ne tikai reģiona centri katrs savā sektorā, bet arī nozīmīgas organizācijas Latvijas mērogā. Tas ir tikai loģiski, ka izveidojusies sadarbība tām esot vienā pilsētā. Kā produktīvu tāpēc, ka studentiem bija iespēja iepazīties klātienē ar VOC struktūrvienībām un to piedāvājumiem, kas ļāva ģenerēt un attīstīt savas idejas stipri pietuvinātas realitātei un jau eksistējošiem apstākļiem. Vairākas idejas esam atzinuši par vērtīgām, un apsveram iespējas tās iekļaut mūsu uzņēmuma pakalpojumu klāstā. Tāpat mēs noteikti vēlētos, lai idejas par sportisko aktivitāšu veicināšanu studentu vidū un sadarbību ar VOC kā par iespējamo to norišu vietu, būtu pamatā abu organizāciju sadarbībai jau pavisam tuvā nākotnē,” atzīst Vidzemes Olimpiskā centra sporta dzīves organizatore, mārketinga speciāliste Jolanta Dukure.