Vidzemes Augstskolā aizvadīta skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

Valmierā 17.martā norisinājās Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Tās ietvaros Vidzemes Augstskolā  tika aizstāvēti 96 skolēnu darbi no 19 Vidzemes reģiona izglītības iestādēm.

Konferencē prezentētie darbi tika izstrādāti 2016./2017. mācību gadā un iesniegti 23 sekcijās. Visvairāk darbi tika saņemti no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, kā arī Madonas Valsts ģimnāzijas.

Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, uzrunājot konferences dalībniekus, brīdināja, ka zinātne un zinātniska darbība var izraisīt atkarību, kā rezultātā būs vēlme nodarboties ar zinātni visu mūžu: “Zinātniekus vieno vēlme uzzināt un izzināt procesus vai izgudrot ko jaunu. Zinātne - tas ir dzīvesveids, tā ir prizma, caur kuru jūs lūkojaties uz dzīvi.”

Agnese Karaseva, studiju virziena “Komunikācija un mediji” direktore, atskatoties uz konferenci, stāsta, ka ir patīkami redzēt skolēnus pētām savu novadu, tematus, kas saistīti ar vidusskolēna skolu, kā arī ārpusstundu aktivitātēm, piemēram, darbu jauniešu pašpārvaldē. Savukārt citi komisijas locekļi atzinīgi izteikušies, ka daudzi darbi bijuši izstrādāti ļoti kvalitatīvi.

Konkursa mērķis ir padziļināt skolēnu pētnieciskās darbības prasmes dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iesaistīt skolēnus pētnieciskajā darbībā, attīstīt prasmes patstāvīgi veikt pētnieciskus darbus, pilnveidot skolēnu prasmes iepazīstināt citus ar sava pētījuma rezultātiem un noskaidrot labākos pētījumus.       

Konferences noslēgumā komisijas vērtējumā 54 labākie darbi ieguva tiesības piedalīties konferences trešajā posmā – Latvijas 41. skolēnu zinātniskajā konferencē, kas norisināsies Rīgā, laikā no 2017. gada 21. aprīļa līdz 23. aprīlim.

LATVIJAS 41. VIDZEMES REĢIONA IZGLĪTOJAMO ZINĀTNISKĀ KONFERENCE No Vidzemes reģiona izvirzītie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi apskatāmi ŠEIT!