Par HESPI | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Par HESPI

"Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts” (turpmāk- HESPI) ir Vidzemes Augstskolas  zinātniska struktūrvienība, kas ir ViA aģentūras “Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts”  (aģentūra kopš 2013.g.) tiesību un saistību pārmantotāja, izveidota ar ViA Senāta 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.1.

ViA ir reģistrēta Latvijas Republikas  Zinātnisko institūtu reģistrā 2015. gada 15. jūlijā.

Institūta galvenie pētnieciskie virzieni ir:

  • Ilgtspējīga tautsaimniecības attīstība
  • Ilgstpējīgs tūrisms, mikro nišas tūrismā
  • Dabas un kultūras aizsargājamo teritoriju attīstība
  • Kultūrtelpa un kultūras identitāte vietu attīstība
  • Latvijas sociālās drošības sistēma
  • Sociālās investīcijas
  • Inovācijas pārvaldībā
  • Zinātnes komunikācija
  • Tiešsaistes komunikācija un tiešsaistes mediji
  • Reģionu attīstība (lauku un pilsētvides mijiedarbība)

ViA HESPI Zinātniskās padomes sastāvs:

B.Paškevica- priekšsēdētāja

J.Buholcs -priekšsēdētājas vietnieks

F.Rajevska

S.Rozentāle

A.Līviņa

HESPI komanda:

Dr.sc.comm. Jānis Buholcs,
pētnieks.
Tiešsaistes mediji, sociālie tīkli, sociālais kapitāls, tiešsaistes kopienas, komunikācijas tehnoloģijas.
janis.buholcs(at)va.lv

Dr.art. Jānis Kalnačs,
pētnieks.
Kultūras mantojums, kultūras tūrisms.
janis.kalnacs(at)va.lv

Mg.sc.soc. Agnese Karaseva,
pētniece.
Komunikācija, mediji, žurnālistika.
agnese.karaseva(at)va.lv
 

Dr.geogr. Andris Klepers,
pētnieks.
Tūrisma mārketings, telpiskā analīze, klasteri.
andris.klepers(at)va.lv
Dr.hist. Gatis Krūmiņš,
pētnieks.
Vēsture, tautsaimniecības attīstība.
gatis.krumins(at)va.lv

Dr.oec. Maira Leščevica,
pētniece.
Ekonomika, inovācijas, ilgtspējīga tautsaimniecība, sociālā uzņēmējdarbība.
maira.lescevica(at)va.lv

Dr.oec. Agita Līviņa,
direktore, pētniece.
Ilgtspējīga attīstība, tūrisma ilgtspējīga plānošana, aizsargājamās dabas teritorijas, tumšais tūrisms, reģionālā attīstība un plānošana, indikatori.
agita.livina(at)va.lv
Dr.phil. Linda Veliverronena,
pētniece.
Kultūras mantojums, kultūra un komunikācija, kopienas līdzdalība un iesaistīšanās.
linda.lotina(at)va.lv
Dr.phil. Beata Paškeviča,
pētniece.
Identitātes problēmas, kultūrvēsturiskais mantojums, kultūrainava un kultūrtelpa.
beata.paskevica(at)va.lv
Dr.pol.sc. Feliciāna Rajevska,
pētniece.
Sociālās drošības sistēma, sociālā politika caur sociālo investīciju prizmu, darba transformācijas procesi.    feliciana.rajevska(at)va.lv
Dr.oec. Sarmīte Rozentāle,
pētniece.
Ilgtspējīga tautsaimniecība, ilgtspējīga uzņēmējdarbība, korporatīvās finanses un investīcijas.
sarmite.rozentale(at)va.lv

Mg.biol. Juris Smaļinskis,
pētnieks.
Vide, dabas daudzveidība, ilgtspējīga attīstība, ekotūrisms, tūrisms.
juris.smalinskis(at)va.lv

Dr.hist. Jānis Šiliņš,
pētnieks.
Latvijas kultūras, politiskā, saimnieciskā un militārā vēsture no 18.gs. līdz 20.gs. pirmajai pusei.

Mg.sc.pol. Anna Broka,
zinātniskā asistente.
Starptautiskā sociālā labklājības un veselības politika, sociālās inovācijas, kopienas līdzdalība un spējināšana, ilgtspējīga attīstība.
anna.broka(at)va.lv
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde,
zinātniskā asistente.
Tumšais tūrisms, reģionālie tūrisma resursi, āra dzīve.
ilze.grinfelde(at)va.lv

Mg.MBA Didzis Stāvausis,
zinātniskais asistents.
Sociālā politika, pensiju sistēma.
didzis.stavausis(at)va.lv

 

Latvijas Zinātņu padomes eksperta tiesības piešķirtas HESPI pētniekiem:

  Zinātnes nozare, apakšnozare Eksperta tiesības līdz
Dr.art. Jānis Kalnačs Mākslas zinātne 2018.gada 19.februārim
Dr.oec. Agita Līviņa Ekonomika, vadībzinātne 2019.gada 21.janvārim
Dr.oec. Sarmīte Rozentāle  Ekonomika  2019.gada 18 februārim
Dr.oec. Maira Leščevica Ekonomika 2019.gada 14.aprīlim
Dr.sc.comm. Jānis Buholcs Komunikācijas zinātne 2019.gada 17.martam

 

 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016