Studentu zinātnisko darbu konference

Ikgadējās Studentu zinātniski pētniecisko darbu konferences mērķis ir veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi un noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs.

Konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas tematikas.

Dalībnieki - ViA un citu Latvijas augstāko izglītības iestāžu bakalaura un maģistra studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem.

Ikgadējā konference 2017. gadā notiks 24. novembrī. Izsludināšana un informācija par pieteikšanos – 2017. gada septembrī.

Pārskats par iepriekšējo konferenču sekcijām un darbu tematiku pieejams šeit:

2015. gada konferences dienas kārtība

2016. gada konferences dienas kārtība

"Vidzemes Augstskolas 10. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-36-7.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 9. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-34-3.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 8. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-33-6  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 7. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-31-2.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-26-8.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 5. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-28-2.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 4. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-27-5.  Elektroniski apskatāms šeit.

Kontakti: konference@va.lv

 

Starptautiskā tūrisma konference

Tūrisma konference “Pieredze, inovācijas un izaicinājumi tūrismā: globālo tendenču vietējie risinājumi” notika 2016. gada 21. oktobrī. Tajā tika aplūkotas tēmas, kas ir nozīmīgas Latvijas tūrisma un viesmīlības nozares nākotnes konkurētspējas veicināšanā, aktualizējot turpmākās desmitgades stratēģijas:

 • Vietu zīmolvedība un pasākumu vadība;
 • Gastronomijas tūrisms un mūsdienu garša Baltijas jūras reģionā;
 • Tendences, inovācijas un tehnoloģiskie risinājumi tūrismā.

Konferences organizatori:

Valmieras pilsētas pašvaldība un Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamentu.

Sadarbības partneri:

Vidzemes Tūrisma asociācija un Vidzemes Plānošanas reģions.

  Ar savu pieredzi un aktuālajam tendencēm iepazīstināja trīs īpašie viesi:

  • Tēmu Moilanens (Teemu Moilanen) no Somijas - par publiskajiem pasākumiem galamērķu zīmolvedības stiprināšanā;
  • Jans Krags Jakobsens (Jan Krag Jacobsen) no Dānijas - par mūsdienu Skandināvu virtuves manifestu, ieviešanas pieredzi un zināšanu pārnesi Baltijas jūras reģionā;
  • Mario Seps (Mario Sepp) no Austrijas - par pakalpojuma dizainu tūrisma produktu veidošanā.

  Plašāka informācija par lektoriem pieejama šeit.

  Nākamā konference notiks 2017. gada 30. novembrī.

  Zinātnieku nakts

  Tāpat kā visā Eiropā, arī Vidzemes Augstskolā 2017. gada 29. septembrī notiks Zinātnieku nakts pasākumi. Augstskola un Valmieras integrētā bibliotēka piedāvās zinātniskas un radošas aktivitātes, kuras vieno tēma “Zinātnes sasniegumi – ideju avots inovācijai”. Zinātnieku nakts programma tiks publicēta septembrī.

  Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa sadarbībā ar VIBJO Sudraba Zirgs (jauniešu domubiedru grupu) piedāvās iepazīt slavenu zinātnieku sasniegumus un to attīstību gadsimtu gaitā. Skolēniem un ģimenēm ar bērniem būs pieejams Arhimeda kabinets (iekārtota telpa ar izstādes stendu un konkursu), Einšteina piemiņas stūrītis (izstādes stends ar interaktīvo konkursu), improvizētais “Ņūtona ābeļdārzs” ar radošām aktivitātēm, videomateriāls par Dullo Didzi (interesanti un aizraujoši eksperimenti skolēniem) un konkurss “Uzmini zinātnieku citātu”.

  Vidzemes Augstskola piedāvās arī diskusiju par vēstures izmantošanu dažādu valstu komunikācijā ar sabiedrību. Diskusijā tiks izmantota dažādu zinātņu perspektīva un sniegti piemēri, kā informācijas pasniegšanas veids ietekmē mūsu uztveri.

  Gaujmalā pie Vidzemes Augstskolas tiks ierīkots inovācijas labirints harmoniskas personības attīstībai mūsdienu pasaulē. Kopš neatminamiem laikiem cilvēki pazīst labirintus un ar tiem saistītos izaicinājumus. VIA zinātnieku nakts ietvaros piedāvā inovatīvu aktivitāti harmoniskas personības attīstībai mūsdienu pasaulē – unikālu orientēšanās labirintu norobežotā teritorijā ar tajā izvietotiem kontrolpunktiem, kas jāatrod un jāapmeklē noteiktajā kārtībā, atbilstoši leģendai uz kartes.

  Izmantotā tehnoloģija: Radiofrekvences identifikācija (angļu: Radio Frequency IDentification jeb RFID). Tā ir tehnoloģija automātiskai identifikācijai, kurā datus nosūta un saņem ar radiosignālu palīdzību, izmantojot ierīces, ko sauc par RFID tagiem jeb retranslatoriem.

  Lai viss noritētu godīgi un raiti, sacensību organizatoriem palīdzēs elektroniskā RFID reģistrācijas sistēma, kas automātiski noteiks un kontrolēs gan obligāto kontrolpunktu apmeklēšanas secību, gan uzdevuma veikšanai patērēto laiku. Uzreiz pēc distances pabeigšanas katrs dalībnieks saņem sava rezultāta izdruku.

  Zinātnieku nakts VIAA mājaslapā šeit.

  Facebook pasākuma lapa šeit.

  Zinātnieku nakts arhīvs

  Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) zinātniskie pasākumi

  HESPI zinātniskie pasākumi atrodami:

  ViA 7. konference - praktisks seminārs pedagogiem

  ViA Zināšanu un tehnoloģiju centra 7. pedagogu konference - praktisks seminārs pedagogiem “Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”. 2016. gadā tās tēma bija „Skolotājs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju laikmetā”.

  Konference ViA notika jau septīto reizi. 2015. gadā tā kļuva par nacionāla mēroga pedagogu konferenci un 2016. gadā pulcēja ap 250 dalībnieku.