Studentu zinātnisko darbu konference

Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4

24. novembrī 

Vidzemes Augstskolas 11.Studentu pētniecisko darbu konference notiks 2017.gada 24.novembrī Valmierā, Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4.

Konferences mērķi - veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi, kā arī noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs. Konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas tematikas.

Konferencē ar teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem aicināti piedalīties ViA un citu Latvijas un ārvalstu augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra, profesionālās augstākās izglītības un doktora studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi. Darbus konferencei iesniedz tikai ar darba zinātniskā vadītāja rekomendāciju.

Arī docētāji laipni aicināti piedalīties un prezentēt savas augstskolas pētījumu prioritātes, kas atspoguļojas pētniecībā.

Darbi tiks apkopoti Vidzemes Augstskolas Studentu pētnieciskās konferences rakstu krājumā. Katrs konferences dalībnieks saņems sertifikātu par piedalīšanos ViA 11.Studentu pētniecisko darbu konferencē.

 

Darbi jāiesūta līdz 10.oktobrim uz e-pastu liga.cvetkova@va.lv.

 

Kontaktinformācija:

ieva.gintere@va.lv

liga.cvetkova@va.lv

 

Nolikums

Pieteikums

Pārskats par iepriekšējo konferenču sekcijām un darbu tematiku pieejams šeit:

2015. gada konferences dienas kārtība

2016. gada konferences dienas kārtība

"Vidzemes Augstskolas 10. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-36-7.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 9. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-34-3.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 8. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-33-6  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 7. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-31-2.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-26-8.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 5. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-28-2.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 4. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-27-5.  Elektroniski apskatāms šeit.

Kontakti: konference@va.lv

 

Zinātnieku nakts

Piektdien, 29. septembrī 18:00-21:00

Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10

Tāpat kā visā Eiropā, arī Vidzemes Augstskolā 2017. gada 29. septembrī notiks Zinātnieku nakts pasākumi. Augstskola un Valmieras integrētā bibliotēka piedāvās zinātniskas un radošas aktivitātes, kuras vieno tēma “Zinātnes sasniegumi – ideju avots inovācijai”.

 

Vidusskolēniem, studentiem un visiem interesentiem

Cēsu ielā 4

Vidzemes Augstskolas Konferenču zālē (C129)

18:00-20:30 Diskusija par mediju lietotprasmi un vēstures izmantošanu propagandā

18:00 “Telefilma-Rīga” multiplikācijas filmas “Laimes lācis” analīze

19:45 īsfilma “Glabāt pastāvīgi” (filma veidota pēc Vidzemes Augstskolas iniciatīvas)

 

 

Skolēniem un ģimenēm ar bērniem

Cēsu ielā 4

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

18:00-21:00 Izzinošas un radošas aktivitātes kopā ar VIBJO Sudraba ZIRG’s:

 • Iespēja pabūt “Arhimeda kabinetā”, “Einšteina stūrītī”, nogaršot “Ņūtona ābolu”
 • Noskatīties Dullā Didža video eksperimentus skolēniem
 • Piedalīties izzinošās spēlēs, kā arī izmēģināt veiksmi konkursos “Uzmini zinātnieku citātu” un “Paslēptā Zinātne bibliotēkā”

 

 

Skolēniem un ģimenēm ar bērniem no 3 gadu vecuma

Tērbatas ielā 10

18:00-19:30 VIAnovācijas labirints

Aizraujošas sacensības orientēšanās labirintā ar radiofrekvences identifikāciju tehnoloģijas pielietojumu

Cēsu ielā 4

18:00-20:30 Diskusija par mediju lietotprasmi un vēstures izmantošanu propagandā

Vidzemes Augstskolas konferenču zālē (C129) notiks diskusija vidusskolēniem, studentiem un visiem interesentiem par to, kā un kāpēc viens un tas pats mediju saturs var tikt saprasts daudz un dažādos veidos. No vienas puses, to nosaka mūsu pieredze un uztveres mehānismi. No otras puses – kādas konkrētas faktu interpretācijas var būt apzināti vai neapzināti veidotas par labu specifiskām, nereti arī sabiedrībai nelabvēlīgām interesēm.

Zinātnieku nakts diskusija notiks divās daļās. Pirmajā skaidrosim mūsdienu mediju situāciju, kurā pārbaudītas, pierādāmas informācijas vietā tik atsaucīgi tiek uztverti dažādi “alternatīvi fakti”, viltus ziņas, veikli savirpinātas lētas sensācijas un reizēm pat neslēpti meli. Vai tikai personīgais slinkums, nevēlēšanās pārbaudīt un iedziļināties ir vienmēr pie vainas? Kopā ar Vidzemes Augstskolas mācībspēkiem apmeklētājiem būs iespēja aplūkot šo problēmu no vairāku zinātnes disciplīnu perspektīvas un izprast, kādu lomu informācijas vidē spēlē dažādi personības un vides faktori. Tas viss tiks īstenots, atraktīvā un asprātīgā veidā analizējot studijas “Telefilma-Rīga” 1985. gadā veidoto multiplikācijas filmu “Laimes lācis” pēc A. Upīša stāsta “Sūnu ciema zēni” motīviem.

Diskusijas otrajā daļā, kas sāksies 19:45, tiks rādīta pēc Vidzemes Augstskolas iniciatīvas veidota īsfilma “Glabāt pastāvīgi”. Filmas sižets ir saistīts ar vēsturnieka, Vidzemes Augstskolas rektora Gata Krūmiņa pētījumu rezultātiem, kas krasi kontrastē ar plaši izplatīto mītu par PSRS investīcijām Baltijas valstīs, ko joprojām mēģina uzturēt Kremļa kontrolētie mediji. Pēc filmas notiks diskusija par to, kā ar mediju starpniecību pētniecības rezultātus var izmantot dažādu mītu dekonstrukcijā un sabiedrības izglītošanā.

No 2016. gada rudens Vidzemes Augstskola īsteno plašu un daudzveidīgu medijpratības veicināšanas pasākumu programmu, iesaistot partnerus Latvijā un ārvalstīs. Augstskola strādā ar studentiem, skolēniem, pedagogiem un citām sabiedrības grupām, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem kļūt par gudrākiem un prasmīgākiem mediju vides lietotājiem.

 

 

18:00-21:00 Cēsu ielā 4

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa sadarbībā ar VIBJO Sudraba ZIRG’s (jauniešu domubiedru grupu) piedāvās iepazīt slavenu zinātnieku sasniegumus un to attīstību gadsimtu gaitā. Skolēniem un ģimenēm ar bērniem būs pieejams Arhimeda kabinets (iekārtota telpa ar izstādes stendu un konkursu), Einšteina piemiņas stūrītis (izstādes stends ar interaktīvo konkursu), improvizētais Ņūtona ābeļdārzs ar radošām aktivitātēm, videomateriāls par Dullo Didzi (aizraujoši eksperimenti skolēniem) un konkurss “Uzmini zinātnieku citātu”.

 

 

18:00-19:30 Tērbatas ielā 10

Vidzemes Augstskolas Tērbatas ielas ēkas pagalmā tiks ierīkots inovācijas labirints harmoniskas personības attīstībai: personībām, kuru gara un kustību spēks ir vienlīdz stiprs. Kopš neatminamiem laikiem cilvēki pazīst labirintus un ar tiem saistītos izaicinājumus. VIA zinātnieku nakts ietvaros piedāvā inovatīvu aktivitāti harmoniskas personības attīstībai mūsdienu pasaulē – unikālu orientēšanās labirintu norobežotā teritorijā ar tajā izvietotiem kontrolpunktiem, kas jāatrod un jāapmeklē noteiktajā kārtībā, atbilstoši leģendai uz kartes.

Izmantotā tehnoloģija: radiofrekvences identifikācija (angļu: Radio Frequency Identification jeb RFID). Tā ir tehnoloģija automātiskai identifikācijai, kurā datus nosūta un saņem ar radiosignālu palīdzību, izmantojot ierīces, ko sauc par RFID tagiem jeb retranslatoriem.

Lai viss noritētu godīgi un raiti, sacensību organizatoriem palīdzēs elektroniskā RFID reģistrācijas sistēma, kas automātiski noteiks un kontrolēs gan obligāto kontrolpunktu apmeklēšanas secību, gan uzdevuma veikšanai patērēto laiku. Uzreiz pēc distances pabeigšanas katrs dalībnieks saņem sava rezultāta izdruku.

 

Laipni aicināti visi interesenti!

Ieeja pasākumos - bez maksas.

 

Zinātnieku nakts Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā šeit.

Facebook pasākuma lapa šeit.

Zinātnieku nakts arhīvs

Starptautiskā tūrisma konference

Tūrisma konference “Pieredze, inovācijas un izaicinājumi tūrismā: globālo tendenču vietējie risinājumi” notika 2016. gada 21. oktobrī. Tajā tika aplūkotas tēmas, kas ir nozīmīgas Latvijas tūrisma un viesmīlības nozares nākotnes konkurētspējas veicināšanā, aktualizējot turpmākās desmitgades stratēģijas:

 • Vietu zīmolvedība un pasākumu vadība;
 • Gastronomijas tūrisms un mūsdienu garša Baltijas jūras reģionā;
 • Tendences, inovācijas un tehnoloģiskie risinājumi tūrismā.

Konferences organizatori:

Valmieras pilsētas pašvaldība un Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamentu.

Sadarbības partneri:

Vidzemes Tūrisma asociācija un Vidzemes Plānošanas reģions.

  Ar savu pieredzi un aktuālajam tendencēm iepazīstināja trīs īpašie viesi:

  • Tēmu Moilanens (Teemu Moilanen) no Somijas - par publiskajiem pasākumiem galamērķu zīmolvedības stiprināšanā;
  • Jans Krags Jakobsens (Jan Krag Jacobsen) no Dānijas - par mūsdienu Skandināvu virtuves manifestu, ieviešanas pieredzi un zināšanu pārnesi Baltijas jūras reģionā;
  • Mario Seps (Mario Sepp) no Austrijas - par pakalpojuma dizainu tūrisma produktu veidošanā.

  Plašāka informācija par lektoriem pieejama šeit.

  Nākamā konference:

  Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference "Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk" notiks 2017. gada 30. novembrī.

  Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) zinātniskie pasākumi

  HESPI zinātniskie pasākumi atrodami:

  ViA 7. konference - praktisks seminārs pedagogiem

  ViA Zināšanu un tehnoloģiju centra 7. pedagogu konference - praktisks seminārs pedagogiem “Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”. 2016. gadā tās tēma bija „Skolotājs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju laikmetā”.

  Konference ViA notika jau septīto reizi. 2015. gadā tā kļuva par nacionāla mēroga pedagogu konferenci un 2016. gadā pulcēja ap 250 dalībnieku.

  Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference "Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk"

  2017. gada 30. novembrī un 1. decembrī

  Vidzemes Augstskolā

  Valmierā, Cēsu ielā 4

  Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1997. gada 15. decembrī ticis iekļauts starptautiskajā UNESCO programmā “Cilvēks un Biosfēra”. Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes Augstskola aicina kopā atskatīties divdesmit darbības gados paveikto tādās jomās kā biosfēras rezervāta pārvaldība, monitorings, ainavu ekoloģiskā plāna ieviešana un biotopu apsaimniekošana, kā arī klausīties vieslekcijas par ekonomiskās attīstības iespējām aizsargājamās dabas teritorijās (P. Fredman, Zviedrija; T. Kokovkin, Igaunija) un sabiedrības iesaistīšanu dabas aizsardzībā (R. Biassone, Islande).

  Dienas otrajā pusē konferences dalībnieki tiks aicināti piedalīties piecās tematiskās darba grupās un diskusiju veidā sniegt savus priekšlikumus turpmākai biosfēras rezervāta attīstībai.

  Konferences otrajā dienā būs iespēja apmeklēt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā vienu no diviem piedāvātajiem maršrutiem, vietām: Sedas purvs vai kultūras mantojuma iepazīšana.

  Konferencē aicinām piedalīties biosfēras rezervāta teritorijā darbojošos vai ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību, plānošanas reģionu, zinātnisko un izglītības organizāciju, kā arī nevalstiskā sektora pārstāvjus un uzņēmējus.

  Konferences darba valoda – latviešu un angļu.

  Konferences dalības maksa 1. dienai 20 EUR, 2. dienas izbraukumam 7 EUR. Dabas aizsardzības pārvaldes uzaicinātājiem dalībniekiem ar ielūgumiem dalības maksa nav jāmaksā, bet konferencei ir jāreģistrējas.

  Reģistrācija konferencei šeit

  Kontakti: hespi@va.lv

  PLĀNOTĀ DARBA KĀRTĪBA