Atklātie konkursi
Mēbeļu piegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību un iepirkuma procedūras norisi atrodama iepirkuma nolikumā un tā pielikumos (skatīt zemāk).

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2014.gada 28.janvārī.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2014.gada 28.janvārī

Piedāvājumus iesniegt Cēsu ielā 4, Valmierā līdz 2014.gada 12.martam plkst.13.30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums ar pielikumiem

Atvēršanas protokols

+ moreclose
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Par zemes gabalu Ausekļa ielā 25a, Tērbatas ielā 10 un 10a, Valmierā, teritorijas uzkopšanu
Identif. nr. ViA 2016/7-10/06.

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību un iepirkumu norisi atrodama Nolikumā un tā pielikumos ( skat. zemāk).

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2016. gada 21. novembrī.

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2016. gada 21. novembrī.

Piedāvājumus iesniegt  līdz 2016. gada 2. decembrim plkst. 13.15.

Nolikums

Lēmums

 

+ moreclose
Noslēgtie iepirkumu līgumi
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana Vidzemes Augstskolas darbiniekiem
Identif. nr. ViA 2016/7-10/03
+ moreclose
Noslēgtie iepirkumu līgumi
Par datortehnikas piederumu piegādi
Identif. nr. ViA 2016/7-10/01
+ moreclose
Noslēgtie iepirkumu līgumi
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Vidzemes Augstskolas vajadzībām
Identif. nr. ViA 2015/7-10/003
+ moreclose
Atklātie konkursi
Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3

Uzmanību!

Nolikumā ir precizēti 3.1.1. un 3.1.2. punkti.

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību un iepirkumu procedūras norisi atrodama iepirkuma nolikumā un tā pielikumos (skatīt zemāk).

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2014. gada 22. janvārī.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2014. gada 22. janvārī.

Piedāvājumus iesniegt Cēsu ielā 4, Valmierā līdz 2014. gada 12. martam plkst. 13.00.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums ar pielikumiem

Jautājumi un atbildes (publicēts 3.03.2014.)

Precizētais nolikums

Atvēršanas protokols

 

+ moreclose
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Vidzemes Augstskolas nodrošinājums ar elektroniskajiem sakariem
Identif. nr. ViA 2016/7-10/05

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību un iepirkuma norisi atrodama Nolikumā un tā pielikumos (skat. zemāk).

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2016. gada 21. novembrī.

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2016. gada 21. novembrī.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2016. gada 2. decembrim plkst. 13.30.

Nolikums

Lēmums

+ moreclose
Noslēgtie iepirkumu līgumi
Ēkas Tērbatas ielā 10, Valmierā telpu uzkopšana
Identif. nr ViA 2015/7-10-004
+ moreclose
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Telpu uzkopšana ēkās Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10, Valmierā
Identif. nr. ViA 2016/7-10/04

Sīkāka informācija par iepirkumu priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību un iepirkuma norisi atrodama Nolikumā  un tā pielikumos (skat. zemāk).

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2016. gada 21. novembrī.

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskola mājas lapā 2016. gada 21. novembrī.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2016. gada 2. decembrim plkst. 13.00.

Nolikums

Lēmums

Lēmums 2. daļai

+ moreclose
Noslēgtie iepirkumu līgumi
Ēkas Cēsu ielā 4, Valmierā telpu uzkopšana
Identif. nr. ViA 2015/7-10/006
+ moreclose