25 / 09 / 2017
Logo ansamblis

ERAFVIAA

en Vidzemes Augstskola (turpmāk ViA) izsludina pēcdoktorantu pieteikumu 2. kārtas priekšatlasi darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» pētniecības pieteikumu iesniegšanai atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 50 (turpmāk – SAM MK noteikumi).